Vi ser det du inte ser!

Utredningar

Utredningar

Vid misstankar om större och mer komplexa interna stölder eller bedrägerier kan du med förtroende vända dig till Promota Handelssäkerhet AB.

Bevakning

Bevakning

Promota Security erbjuder tjänster såsom Civil & Uniformerad bevakning, provköp (mystery shopper) och utpasserings-
kontroller. Vi åtar oss även spjutspetsuppdrag ad hoc, anpassad för de behov som situationen kräver.

Utbildning

Utbildning

Vi erbjuder heltäckande brandskydds- och säkerhetsutbildningar som vi håller på plats ute hos dig. Vi kan utbilda såväl särskilda personalgrupper eller avdelningar som medarbetare i ledande funktioner – helt enligt dina behov och önskemål.

Ta reda på varför du ska välja Promota Security som samarbetspartner!
  • Promota Security AB
  • Så jobbar vi

Professionell säkerhet i en föränderlig värld 

Säkerhet i dagens värld bygger inte enbart på bevakning, larm och lås – insikten om betydelsen av att verka förebyggande med utbildning som tung komponent växer. I de fall tecken på oegentligheter eller andra brister uppstår är vikten av utredande insatser avgörande, för att på ett tidigt stadium förhindra en större ekonomisk skada.

Vi på Promota Security erbjuder ett modernt säkerhetstänkande för dagens och framtidens behov, främst för butiker, transporter, hotell och restauranger. Våra tjänster täcker allt från utbildning och personalhandböcker till kontroller och utredningar av interna och externa brott. Allt enligt mottot Vi ser det du inte ser. Läs mer om våra tjänster under handelssäkerhet och bevakning.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Läs vår integritetspolicy här.

Välkommen att lita på oss när det gäller säkerhet!

Ansvar, etik och samarbete
En hörnsten i vårt arbetssätt är att vara professionella och ha en stark etisk kompass, för att kunna utföra exempelvis stöld- och bedrägeriutredningar ansvarsfullt och noggrant. Konkret betyder det att vi har ett bra samarbete, inte bara med våra kunder utan också med fackföreningar, myndigheter och polis.

Att ”ta fast tjuven” är den enkla delen – det som är svårare, men ofta lika viktigt, är att erbjuda de inblandade parterna råd och hjälp kring en händelse som ofta innebär en kris eller en personlig tragedi. Vi är också noga med att ta ansvar om vi begår något fel eller misstag.