Vi ser det du inte ser!

Utredningar

Interna utredningar

Vid misstankar om större och mer komplexa interna stölder eller bedrägerier kan du med förtroende vända dig till Promota Handelssäkerhet AB. Vi har lång och gedigen erfarenhet och besitter värdefull kunskap om var man ska leta och hur och vad man ska granska för att kartlägga eventuella bedrägerier och vem som ligger bakom.

Vi sköter hela utredningen, ger dig som kund fortlöpande information och tar hand om rapporteringen. När någon ertappas eller avslöjas sköter vi rapportering eller anmälan till polisen. Vi tar även hand om kontakter med fackliga förhandlare och hjälper till med krishantering vid behov – läs mer på dessa sidor.

En ledstjärna för oss är att uppträda diskret, professionellt och korrekt på alla sätt. Att ”ta fast tjuven” är viktigt, men också ett förtroendefullt och sakligt bemötande gentemot en anställd som begått brott. i detta sammanhang ställer vi hela vår samlade kunskap till förfogande och ger råd om lämpliga åtgärder och konstruktiva lösningar.

Svåra samtal

Svåra och känsliga samtal är oftast nyckeln till att klara upp ett internt brott, exempelvis med en anställd som blivit påkommen med stöld eller andra förseelser. Vi kan bidra med stöd och utomstående resurs vid dessa och annan typ av problematik på arbetsplatsen

Bakgrundskontroller

För många företag kan det vara svårt att hinna med att göra bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Alla har heller inte de rutiner för eller den erfarenhet av hur sådana kontroller ska göras.

Vi erbjuder oss att utföra den viktiga och grundläggande bakgrundskontrollen, exempelvis om en person är tidigare dömd, har anmärkningar hos Kronofodgemyndigheten eller Skatteverket med mera. Vi följer även upp och kontrollerar referenser.