Vi ser det du inte ser!

Om oss

Promota Security har sedan 1994 arbetat med en stor del av ”säkerhetskedjan” – från utbildning och förebyggande arbete till butiksbevakning och utredning av stölder och bedrägerier. Vi bygger vår verksamhet på starka etiska värderingar och ett professionellt agerande gentemot alla inblandade parter.

Bevakningstjänster utför vi inom Stockholmsområdet. Rådgivning, utbildning och utredningar erbjuder vi i över hela landet. I de flesta fall jobbar vi utifrån avtal, men står även till tjänst med akuta insatser vid behov. Flera av våra kunder har varit med sedan starten, något vi ser som ett kvitto på branschens förtroende för oss och vår kompetens.

Våra många år i branschen har givit oss erfarenhet och kunskaper till stort värde för både små och stora kunder. Det har också givit oss ett kassaskåpssäkert renommé när det gäller att hantera utredningar på ett professionellt sätt, med lyhördhet, gott omdöme och förtroendefullt samarbete.

Företaget består av Promota AB med dotterbolagen Promota Handelssäkerhet AB och Promota Security AB. Promota Security Handelssäkerhet arbetar med interna utredningar, kassarevision, leveranskontroll olika säkerhetsutbildningar för handeln. Promota Security AB arbetar med renodlade bevakningstjänster som butikskontroll civilt eller uniformerat samt utpasseringskontroll av personal.

Samarbetspartners