Vi ser det du inte ser!

Civil & Uniformerad bevakning

Vi erbjuder butiksbevakning och butikskontroll med uniformerade eller civilklädda väktare. Våra medarbetare som utför uppgiften är erfarna och välutbildade när det gäller att hantera svåra situationer – professionellt, diskret, lyhört och ett med korrekt bemötande.

Civil bevakning

Väktaren arbetar civilklädd i butiken och i händelse av brott görs ett ingripande varpå polisanmälan upprättas, eller om så krävs; polis tillkallas.

Uniformerad bevakning

Till den uniformerade väktarens uppgifter hör att verka förebyggande och skyddande mot ordningsstörning, ingripa vid pågående brott, samt inte minst inge trygghet och säkerhet för butikens kunder och personal.