Vi ser det du inte ser!

Bevakning

Civil bevakning – Vi tillhandahåller civil butiksbevakning inom hela Storstockholm. Läs mer…

Uniformerad bevakning – Uniformerad bevakning ökar tryggheten för både butikspersonal och kunder. Läs mer…

Utpasseringskontroll – Uniformerade kontrollanter utför utpasseringskontroller med omedelbar rapportering till uppdragsgivaren. Läs mer..

Blanketter
Anmälan om tillgrepp i butik.pdf