Vi ser det du inte ser!

Handelssäkerhet

Utredare
Vid misstankar om större och mer komplexa interna stölder eller bedrägerier kan du med förtroende vända dig till Promota Handelssäkerhet AB. Promota Handelssäkerhet har gedigen erfarenhet av att föra de svåra och känsliga samtal som är nödvändiga i samband med utredning av en internstöld. Vi kan även göra bakgrundkontroller när du ska anställa ny personal.
Läs mer här>>

Utbildning
Vi erbjuder heltäckande brandskydds- och säkerhetsutbildningar som vi håller på plats ute hos dig. Vi kan utbilda såväl särskilda personalgrupper och avdelningar som medarbetare i ledande funktioner – helt enligt dina behov och önskemål.
Läs mer här>>